Dear visitor,

You have selected our website for Netherlands - Dutch from United States - English. You would like to stay on this website?

Over ons> Filosofie

EGGER Filosofie

EGGER filosofie

Wat maakt EGGER zo speciaal - wij allemaal

EGGER is een levendige, grote internationale familie. Een familie van 60 nationaliteiten in 20 fabrieken en 25 verkoopkantoren wereldwijd.

Van jong tot oud, alle werknemers zetten zich in om de EGGER-groep mee vorm te geven. Zij definiëren EFFER door hun toewijding, expertise, ervaring en loyaliteit.

We maken meer uit hout.

Onze Missie

Dynamiek, loyaliteit, verantwoordelijkheidszin en vertrouwen zijn centrale waarden.

We realiseren duurzame, internationale groei uit eigen kracht en bewaren daarbij onze zelfstandigheid.

We inspireren onze klanten met innovatieve oplossingen en een compleet aanbod op maat van de klant rond het natuurproduct hout.

The EGGER Corporate Vision

De bedrijfsvisie van EGGER

We zijn het leidinggevende merk op het gebied van werken en leven met hout.

Internationaliteit: Wij produceren en verkopen zowel in Europa als in Amerika. In strategisch belangrijke markten zonder eigen productielocaties vestigen wij distributiekantoren. Daarnaast werken wij in exportmarkten zonder distributiekantoor samen met strategische klanten.
Innovatie: De nieuwe en verdere ontwikkeling van onze producten, procédés en dienstverlening is aangepast aan de behoefte van de klant en vormt de basis voor productiviteitsverbetering en langdurige winstcapaciteit.
Integratie: Wij verbinden alle partners in de ketting die bijdragen tot de toegevoegde waarde, gaande van consumenten tot onze leveranciers.
Identificatie: We zijn de aantrekkelijkste werkgever in de branche.

Basisprincipes van het bedrijf

Onze waarden als familieonderneming

  • Wij zien onszelf als een transparant en modern familiebedrijf en wij presenteren ons als dusdanig op de arbeidsmarkt.
  • Waarborgen van duurzaamheid en de doorontwikkeling van de onderneming voor volgende generaties staan centraal in onze beslissingen.
  • Menselijkheid, vertrouwen, respectvolle omgang met elkaar en loyaliteit kenmerken ons dagelijks handelen.
  • Wij houden ons aan onze beloften (erewoord).
  • Professioneel handelen en korte lijnen in de besluitvorming zijn belangrijke succesfactoren.
  • Wij brengen ons motto en onze waarden in de praktijk (kwaliteit, menselijkheid, perspectief).

Onze service voor onze klanten

Het opbouwen en doorontwikkelen van langdurige relaties met onze klanten zijn de basis voor gemeenschappelijk succes.
Hoekpijlers van ons werk zijn betrouwbare kwaliteit, knowhow in design en gebruikstechniek, gekwalificeerd zakelijk advies evenals dienstverlening in verkoopondersteuning. Al onze inspanningen zijn gericht op huidige en toekomstige klantenbehoeften.

Onze kwaliteit

Voor ons betekent kwaliteit het voldoen aan gedefinieerde eisen op alle terreinen.
Wij verplichten ons tot voortdurende verbetering, gedocumenteerd in een gecertificeerd managementsysteem.

Onze medewerkers en managers

Wij gaan respectvol met elkaar om. Wij bevorderen sterke motivatie en stimuleren via gerichte informatie bijscholing en vervolgopleidingen.
Wij hechten veel waarde aan ervaring en de overdracht daarvan, net als aan een langdurig dienstverband.
Onze leidinggevenden worden in beginsel gerekruteerd uit de onderneming. Zij onderscheiden zich door hun goede leiderschapskwaliteiten en voorbeeldfunctie.

Onze organisatie

Wij hebben een decentrale organisatie die gestructureerd is naar vakgebieden en regionale eenheden. Alleen die functies worden centraal gestuurd die synergetische effecten of efficiëntievoordelen realiseren, of die strategisch voordeel brengen.
Wij hebben transparante en korte lijnen in de besluitvorming.
Zakelijke regels en verslaglegging zijn de basis voor overzichtelijke bedrijfsvoering.
De strategische positionering van de bedrijvengroep gebeurt door de eigenaar en de groepsdirectie, ondersteund door een staf en de divisiedirecties.
De doelstellingen van onze onderneming worden gezamenlijk overeengekomen en autonoom nagestreefd.

Ons sociaal klimaat

In harmonie met onze principes respecteren wij de zeden en gewoonten van de landen en regio's waarin wij actief zijn.
Wij integreren in de leefomgeving van het betreffende gebied.
Wij bevorderen de werkgelegenheid voor gekwalificeerde arbeidskrachten en leidinggevenden uit de regio van onze vestiging.

Ons milieu

Duurzaam gebruik van grondstoffen heeft voor ons de grootste prioriteit.
Dit realiseren wij door energieopwekking in eigen biomassacentrales, door hypermoderne, milieuvriendelijke verwerkingsprocessen en logistieke systemen.

Onze informatie- en communicatiesystemen

Wij investeren bewust in toekomstgerichte informatie- en communicatiesystemen.
Dit geeft efficiënt sturing aan onze onderneming en biedt onze partners voor hen relevante toegevoegde waarde.